Hvem har brug for en boligadvokat?

29 July 2019
Astrid Pedersen

editorial

Alle, som står for at skulle købe en andels- eller en ejerbolig, kan have stor nytte af en dygtig boligadvokat. Mange boligkøbere begår den fejl at tro, at ejendomsmægleren er deres ven. Men selv om betegnelsen ”mægler” burde betyde, at ejendomsmægleren primært stod for at formidle boligen med lige vægt på begge parters interesser, er mægler primært på sælgers side.

I følge gældende lov må mægler nemlig ikke repræsentere begge parter i en bolighandel – og da hans eller hendes primære interesse ligger i at få solgt så mange boliger så hurtigt som muligt – og helst til den bedste pris – vil mægler typisk være på sælgers side.

I praksis betyder det, at en ejendomsmægler ikke vil give dig andre oplysninger, end hvad han eller hun er absolut forpligtet til. Du skal således selv sætte sig ind i al dokumentation, som hidrører fra bolig handelen, og som vedrører huset, lejligheden, eventuelle lokalplaner og ejerforeningens økonomi. Og det er her, din boligadvokat kommer ind i billedet.

Hvad er en boligadvokat?

En boligadvokat er en uvildig rådgiver, som ikke er lønnet på provision af et salg, eller har nogle interesser i hverken banken eller realkredit instituttet. Når du allierer dig med en dygtig boligadvokat, får du således en pendant til ejendomsmægleren – som jo er sælgers mand.

Med en dygtig boligadvokat ved din side kan du trygt og roligt skrive under på en købsaftale forudsat at denne er forsynet med et såkaldt advokat forbehold. Advokat forbeholdet giver din boligadvokat fjorten dage til at gennemlæse al relevant dokumentation, for eksempel referater af general forsamlinger i ejerforeningen, diverse budgetter og regnskaber, samt eventuelle lokalplaner for området. På den måde kan din boligadvokat informere dig om eventuelle forhold, som kunne påvirke din beslutning om et boligkøb.

Find dygtige boligadvokater på https://eboligadvokat.dk/ 

More articles