Læs om særlige opgaver for en glarmester

07 November 2022
Anders Hansen

editorial

Der er mange ting, som en glarmester kan klare. Han eller hun kan blandt andet sætte glas i vinduer og reparere skader på glas. Men der er også en række specielle opgaver, som glarmesteren kan klare. Hvis du har brug for hjælp til at montere et spejl eller udskifte et butiksvindue, kan du altid kontakte en glarmester. Vi vil herunder gennemgå nogle af de typiske opgaver for glarmestrene.

Montering af et spejl

En af de mest almindelige opgaver for glasmestre er at montere spejle. Dette sker normalt i to situationer; enten har du købt et nyt spejl og har brug for hjælp til at sætte det op, eller dit gamle spejl er gået i stykker og skal udskiftes. I begge tilfælde vil glasmanden først måle det rum, hvor spejlet skal placeres. Han eller hun skærer derefter det nye spejl til og monterer det på den rigtige plads.

glarmester

Udskiftning af butiksvinduer for en glarmester

En anden almindelig opgave for glasmestre er at udskifte butiksruder. Det kan være på grund af skader, f.eks. et indbrud, eller fordi butiksejeren ønsker at ændre udseendet af vinduet. I begge tilfælde kommer glasmanden og måler vinduet op. Derefter skærer han eller hun et nyt stykke glas til og monterer det på plads.

Disse opgaver med videre kan du læse mere om her: https://www.gdglas.dk/ 

Dette er blot nogle af de særlige opgaver, som en glarmester kan udføre. Hvis du har brug for hjælp til noget, der har med glas at gøre, skal du kontakte en professionel.

Hvordan genkender man en glarmester?

En glarmester er en person, der arbejder med glas. Han eller hun kan arbejde på en fabrik, hvor han eller hun skærer og former glas til vinduer eller andre formål. Eller glarmesteren kan arbejde i en forretning, hvor han/hun monterer spejle eller udskifter ødelagte vinduer. Der findes også mobile glasmestre, som kører rundt til forskellige kunders hjem eller virksomheder for at udføre arbejdet.

More articles