Find en freelance tekstforfatter som kan give din hjemmeside en hjælpende hånd

05 april 2021
Astrid Pedersen

Mange hjemmesider drukner i det hav af konkurrerende webshops og corporate shops som findes på det store internet. Online markedsføring er en veritabel kamp for at blive fundet af et købe parate publikum, og for at fastholde kunderne så de ikke smutter over til konkurrenten.

Har man først tilkæmpet sig en plads helt i toppen af Googles søgeresultater på de ønskede søgeord er det kampen om at beholde denne plads som udkæmpes hver eneste dag. I den forbindelse er det vigtigt at være sekunderet af ikke blot et velfungerende marketing team, men også af en dygtig tekstforfatter som kan sørge for at indholdet på hjemmesiden konstant er opdateret og lever op til Googles krav og standarder.

Hvordan får jeg fat på en dygtig freelance skribent som kan levere god SEO tekst?

Du kender helt sikkert til begrebet SEO, som står for Search Engine Optimization eller søgemaskineoptimering på dansk. Helt grundlæggende handler SEO om at få din hjemmeside til at tage sig så godt ud over for Google og andre søgemaskiner som overhovedet muligt.

Figurerer dit corporate website eller din online shop ikke blandt Googles søgeresultater på de søgeord du har valgt er det så godt som sikkert at du ikke får nogen besøgende. Og jo højere du rangerer hos Google, des større sandsynlighed for en større søgevolumen med flere besøgende og en øget konvertering til følge.

Derfor gælder det om at finde en dygtig tekstforfatter som kan levere varen i form af relevante og vedkommende tekster som samtidig giver SEO på din hjemmeside et boost. Den tekstforfatter du leder efter kaldes også for en SEO skribent i kraft af sin særlige ekspertise inden for søgemaskineoptimering og udfærdigelse af SEO tekst til hjemmeside.

Du kan altid kontakte content marketing bureauet Wordpens når du søger en freelance skribent – læs mere på wordpens.com

Flere Nyheder